Pełna księgowość

Biuro Rachunkowe Grzegorz Sikora zapewnia kompleksowe działania w zakresie obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw. Nasi pracownicy przejmują na siebie wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji, rejestrów, dokumentacji kadrowo-płacowej oraz komunikacji z organami skarbowymi, administracyjnymi etc. Reprezentujemy również Państwa firmę w ZUS oraz dbamy o wszelkie prawidłowości sfery finansowo-prawnej. Dzięki naszej opiece unikną Państwo zbędnych kosztów, które nierzadko towarzyszą błędom w księgowości. W wielu sytuacjach potrafimy również wskazać drogę do realnych oszczędności w utrzymaniu firmy.

Miesięcznie już od 600 PLN

 • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
 • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT

Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest najpopularniejszą formą prowadzenia ewidencji do celów podatkowych. Niezwykle istotne jest absolutnie bezbłędne prowadzenie tego rejestru, gdyż nawet najdrobniejszy błąd, niewykryty w porę, może wypaczyć bilanse w późniejszych okresach i skutkować dotkliwymi karami finansowymi. Biuro Rachunkowe Grzegorz Sikora dba o skrupulatne prowadzenie księgi P i R, na podstawie dostarczanych przez klientów dowodów księgowych, które następnie są na bieżąco wprowadzane do ewidencji. Każde wykryte niejasności są sprawdzane natychmiastowo.

Miesięcznie już od 120 PLN

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacji
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
 • (w tym informacji podsumowujących VAT-UE)
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych

Kadry i płace

Zatrudnianie pracowników wiąże się z obowiązkiem prowadzenia skrupulatnych ewidencji związanych z płacami, urlopami, terminami badań okresowych, organizacją szkoleń etc. To także obowiązek rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych każdego pracownika. Biuro Rachunkowe Grzegorz Sikora oferuje Państwu prowadzenie elektronicznych akt osobowych, uwzględniających wszelkie informacje na potrzeby rozliczeń kadrowo-płacowych. Kładziemy duży nacisk zarówno na ochronę praw pracownika, jak też interesów pracodawcy.

Miesięcznie już od 25 PLN

 • sporządzanie list płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek (PIT-4R, PIT-11, PIT-8B)
 • ewidencja urlopów
 • reprezentowanie w US i ZUS

Ewidencja przychodów

Ewidencję przychodów prowadzić muszą niemal wszyscy przedsiębiorcy (wyjątek stanowi jedynie karta podatkowa). W parze z nią najczęściej idą inne rejestry, takie jak: przychody i rozchody VAT, rozliczenie pojazdu, amortyzacja środków trwałych etc. Bezbłędne i rzetelne prowadzenie wszystkich ewidencji jest podstawą do bezkolizyjnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym, a także innymi organami. Biuro Rachunkowe Grzegorz Sikora to zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zadbają, by Państwa ewidencje prowadzone były w sposób właściwy i bezbłędny.

Miesięcznie już od 100 PLN

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacji
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych

Masz pytania? Jesteśmy do twojej dyspozycji.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 16:00

+48 725 132 019

Klienci którzy nam zaufali