Składki ZUS za styczeń – grudzień 2018

Społ.

Zdrow.

F.Pr.

bez chorobowego

z chorobowym

 

 

za okres

781,60 zł

846,91 zł

319,94 zł (do odl. 275,51 zł)

65,31 zł

01-12.2018

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie zdrowotne

Fundusz Pracy

Emer. 19,52%

Rent. 8%

Chor. 2,45%

Wyp.* 1,80%

2665,80 zł

3554,93 zł

2665,80 zł

520,36 zł

213,26 zł

65,31 zł

47,98 zł

319,94 zł

65,31 zł

 

Składki ZUS za styczeń – grudzień 2018

Społ.

Zdrow.

F.Pr.

 bez chorobowego

 z chorobowym

 

 

za okres

184,72 zł

200,16 zł

319,94 zł (do odl. 275,51 zł) zł

15,44 zł

01-12.2018

01-12.2018

01-12.2018

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie zdrowotne

Fundusz Pracy**

Emer. 19,52%

Rent. 8%

Chor. 2,45%

Wyp.* 1,80%

630,00 zł

3554,93 zł

630,00 zł

122,98 zł

50,40 zł

15,44 zł

11,34 zł

319,94 zł

15,44 zł

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

85’528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85’528 zł

 

14’839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85’528 zł

Dla dochodu powyżej 127.000 zł 32% bez kwoty wolnej od podatku 556 zł 02 gr

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

46 zł 33 gr

Roczna

556 zł 02 gr

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

8.000 zł

Ważne terminy

  • 10 każdego miesiąca – termin zapłaty składek ZUS dla przedsiębiorców opłacających składki tylko za siebie
  • 15 każdego miesiąca – termin zapłaty składek ZUS
  • 20 każdego miesiąca – termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy
  • 25 każdego miesiąca – termin zapłaty podatku VAT i wysyłki pliku JPK
  • 31.01.2018 – termin złożenia deklaracji pit-28 za 2017 rok, dla osób rozliczających się w formie ryczałtu
  • 30.04.2018 – termin złożenia deklaracji pit-36, pit-36L, pit-37 za 2017 rok

Masz pytania? Jesteśmy do twojej dyspozycji.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 16:00

+48 725 132 019

Klienci którzy nam zaufali