Składki ZUS za styczeń – grudzień 2017

Społ.

Zdrow.

F.Pr.

Konto 83..1 bez chorobowego

Konto 83..1 z chorobowym

Konto 78..2

Konto 73..3

za okres

749,94 zł

812,61 zł

297,28 zł

62,67 zł

01-12.2017

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie zdrowotne

Fundusz Pracy

Emer. 19,52%

Rent. 8%

Chor. 2,45%

Wyp.* 1,80%

2557,80 zł

3303,13 zł

2557,80 zł

499,28 zł

204,62 zł

62,67 zł

46,04 zł

297,28 zł

62,67 zł

 

Składki ZUS za styczeń – grudzień 2017

Społ.

Zdrow.

F.Pr.

Konto 83..1 bez chorobowego

Konto 83..1 z chorobowym

Konto 78..2

Konto 73..3

za okres

175,92 zł

190,62 zł

297,28 zł

14,70 zł

01-12.2017

01-12.2017

01-12.2017

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie zdrowotne

Fundusz Pracy**

Emer. 19,52%

Rent. 8%

Chor. 2,45%

Wyp.* 1,80%

600,00 zł

3303,13 zł

600,00 zł

117,12 zł

48.00 zł

14,70 zł

10,80 zł

297,28 zł

14,70 zł

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

85’528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85’528 zł

 

14’839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85’528 zł

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

46 zł 33 gr

Roczna

556 zł 02 gr

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

6.600 zł

Ważne terminy

  • 10 każdego miesiąca – termin zapłaty składek ZUS dla przedsiębiorców opłacających składki tylko za siebie
  • 15 każdego miesiąca – termin zapłaty składek ZUS
  • 20 każdego miesiąca – termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy
  • 25 każdego miesiąca – termin zapłaty podatku VAT
  • 01.02.2016 – termin złożenia deklaracji pit-28 za 2015 rok, dla osób rozliczających się w formie ryczałtu
  • 30.04.2016 – termin złożenia deklaracji pit-36, pit-36L, pit-37 za 2015 rok

Masz pytania? Jesteśmy do twojej dyspozycji.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 16:00

+48 725 132 019

Klienci którzy nam zaufali